Privacyverklaring

www.Productierechtenveiling.nl

Interfarms verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers die onze Online Veilingsite bezoeken en van onze Dienst gebruikmaken. Interfarms zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden en de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.


Doeleinden van gegevensverwerking 

Interfarms verzamelt en verwerkt gegevens over Gebruikers (lees: Geregistreerden) en Bezoekers van deze internetsite ten behoeve van de Dienst (zoals omschreven in de Algemene Gebruiksvoorwaarden) en haar bedrijfsvoering, om diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waar u prijs op zou kunnen stellen. Wanneer u de Dienst gaat gebruiken zullen bepaalde gegevens in uw Account worden bijgehouden, zoals favoriete Kavels. Interfarms gebruikt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden: (I) Facturatie; (II) Identiteitsverificatie en controles voor de Online Veiling; (III) Administratie en intern beheer; (IV) Verbetering van onze Diensten.


Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen identificeerbaar zijn of geïdentificeerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens of financiële gegevens.


Welke gegevens verwerkt Interfarms?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken. Hiervoor dient een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven te worden en een e-mailadres. Daarnaast vragen we u ter verificatie van uw identiteit en voor het uitvoeren van onze Diensten om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en KvK- en BTW nummer van uw onderneming. U kunt deze informatie in uw Account bijwerken of via uw contactpersoon bij Interfarms op elk gewenst moment laten aanpassen.


Wie is verantwoordelijk voor de gegevens? 

Interfarms

Pieperij 11

7924 PZ Veeningen

KvK nummer:  57999589 (Interfarms Makelaars)

Welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de gegevens veilig te bewaren?  

Wij werken met Privileged Identity Management (PIM), waarbij wordt gewerkt met autorisatieniveaus om onnodige inzage binnen onze eigen organisatie te voorkomen en de inzage tot gegevens binnen onze organisatie zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers krijgen enkel toegang tot bepaalde gegevens, indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. 


Onze website is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer)-encryptie die te herkennen is aan het slotje in de adresbalk van de browser. SSL geldt als hét standaard beveiligingsprotocol voor internetverbindingen. Let wel, het gebruik van internet is nimmer zonder risico, een onrechtmatige inbreuk op de Interfarms-verbinding afkomstig van derden kan niet worden uitgesloten.  


Wie ontvangt de verzamelde gegevens? 

Wij werken volgens het principe van privacy by design en privacy by default. Wij verzamelen en bewaren gegevens alleen indien noodzakelijk. Ook is een scheiding aangebracht tussen wie, welke gegevens kan inzien. Dit bewerkstelligen wij door aangebrachte autorisatieniveaus. De volledige gegevens van bezoekers en opdrachtgevers worden enkel ontvangen door de directie en slechts gedeeld met medewerkers voor zover dat noodzakelijk is om hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen. 


Hoe lang bewaren wij de gegevens? 

Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden deze gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 


Welke rechten heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en hoe kunt u deze uitoefenen? 

Indien wij persoonsgegevens van u verzamelen hebt u een recht van inzage, correctie en verzet. Voor zover u deze rechten niet kunt uitoefenen in uw account, kunt u ons schriftelijk verzoeken om de gegevens in te zien of te wijzigen door dat te melden bij:


Interfarms

Pieperij 11

7924 PZ Veeningen

info@interfarms.nl

KvK nummer: 57999589 (Interfarms Makelaars)


Indien u niet (langer) benaderd wilt worden met informatie over onze werkzaamheden, plannen en ontwikkelingen, kunt u dat ook bij bovengenoemd adres melden.

Cookies

Interfarms kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden

Ons Privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, of het gebruik van deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via:


Interfarms

Pieperij 11, 7924 PZ Veeningen

info@interfarms.nl

T 0528 - 39 11 11

Klachten

U kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking en de overdracht van uw persoonlijke gegevens indien u er niet samen met ons uitkomt. 


Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG


Indien u een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens wilt indienen, vermeld dan de volgende gegevens: 

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw handtekening;
  • de datum;
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.


Wijzigingen Privacyverklaring

Interfarms behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij zullen u afdoende informeren over eventuele wijzigingen door u een e-mail te sturen of middels een aankondiging op onze website. Mei 2018