Prijs weer stabiel

gras laden

Donderdag 13 juni is de verhoogde afroming op fosfaatrechten ingegaan. Deze verhoging van 10% naar 20% had voor de invoering de fosfaatrechtenmarkt nieuw leven ingeblazen. Daardoor liep de prijs op naar gemiddeld € 167,50 per recht. Sinds de verhogigin merken wij dat de vraag naar rechten weer afgenomen is.

Momenteel zit de prijs op circa € 160 per recht (week 24, 2019)

De verhoogde afroming gaat om een tijdelijke maatregel, aldus de minister Carola Schouten. Uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten niet meer bedraagt dan het fosfaatproductieplafond, wordt het afromingspercentage weer teruggebracht naar 10 procent.

Meer artikelen